Om Aktiv Svenska


Hur allt började

Aktiv Svenska är ett projekt som ägs av företaget Active Learning QAE AB  från Växjö. Allt började som ett projekt år 2013 då en småländsk affärsman hörde av sig till Linnéuniversitetet för att få tag på unga talanger. Linnéuniversitetet tillsammans med Drivhuset faciliterade en mötesplats där ett tiotal studenter matchades med företag i regionen. Affärsmannens syfte var att undersöka hur SFI-utbildningen (Svenska För Invandrare) fungerar samt hur utbildningen skulle kunna bli bättre och effektivare med hjälp av modern teknik och mjukvara. Resultat av studien visade att SFI-utbildningen i många år har fått utstå hård kritik för att bland annat vara ineffektiv, kostsam och leverera dåliga resultat. Kritik av mjukare värden som SFI fått utstå från bland annat Skolinspektionen är att utbildningen är för traditionell, att utbildningen i högre grad måste bli individualiserad, digitaliserad och mer flexibel för att passa de olika behov och förutsättningar som Sveriges nyanlända har i dagsläget. Stora möjligheter för digitalisering av SFI-utbildningen tycktes finnas.

 

Vad vi gör

Aktiv Svenska konceptutvecklar och säljer specialdesignade datorspel anpassade för inlärning av svenska. Våra produkter effektiviserar SFI-utbildningen med ca 20% och sänker således våra kunders kostnader, och i förlängningen även samhällets kostnader. Införlivar vi vår aktivitetsplan så beräknar vi spara samhället hela 600 miljoner kronor redan år 2020. Läs mer om hur vi gör detta under avsnittet “produkter” där vi berättar mer om våra produkter och hur de fungerar.

 

Våra kunder

Aktiv Svenskas kunder är i dagsläget främst SFI-anordnare, kommuner och asylboenden som har insett värdet och möjligheterna som dagens teknik och mjukvara innebär för att modernisera Sveriges integrationssystem.

 

Vart vi är idag

Idag har Aktiv Svenska, tillsammans med Vinnova och våra andra projektpartners, löst finansieringen för utveckling och test av en prototyp. Prototypen beräknas vara klar i april 2016. Vi vann nyligen kategorin “Människa & Samhälle” i regionfinalen av Sveriges största affärsidétävling Venture Cup. Nu söker vi lösa finansieringen för utveckling av våra första produkter.

 

Vilka vi är som gör det

Vårt interna team består i dagsläget av fyra personer. Bland annat en språkpedagog med över 40 års erfarenhet, en projektledare med över 35 års erfarenhet av projektledning och företagande och arbete med integrationsfrågor, en SFI-lärare, samt en social entreprenör och tillika affärsutvecklare med erfarenhet av socialt entreprenörskap, företagande och affärsutveckling.

aktiv svenska venture cup