SFI-anordnarens bästa vän


Vi brukar säga att våra produkter gör SFI 100% roligare och 20% effektivare. Detta gör vi genom att avsevärt höja motivationsnivån, flexibiliteten, individanpassningen, dokumentationen och i förlängningen även resultatet. Resultatet i den benämning att SFI-eleverna de facto lär sig språket. Resultatet i den benämning att våra produkter bidrar till att sänka SFI-anordnares kostnader med uppskattat 20%. Aktiv Svenskas produkter kan således ses som ett konkurrensverktyg i de offentliga upphandlingar som SFI-utbildningen ofta är föremål för.