sfi


Aktiv Svenska kan idag gladeligen meddela att finansieringen till utvecklingen av prototypen är löst. Vinnova delfinansierar prototypen via utlysningen “Social Innovation” med 300.000:- och prototypen beräknas vara klar 2016-04. Nu inleder vi arbetet med att finansiera för våra första produkter som beräknas kunna effektivisera Svenska För Invandrare med 20%. Det skulle […]

Aktiv Svenska har löst finansieringen till prototypen