Verktyg för SFI-lärare


Det råder akut brist på SFI-lärare i Sverige. Samtidigt står fler nyanlända än någonsin i kö för att få påbörja sina SFI-studier. Detta resulterar i att SFI-klasser blir större och större med stor variation på elevers studiebakgrund och språkkunskaper. I tidigare studier har detta visat sig vara ödesdigert för resultatet. De SFI-lärare som är i tjänst idag är därför under större press än någonsin. De behöver bra verktyg som underlättar undervisningen. Samtidigt ställer Globaliseringsrådet och Skolverket mer och mer krav på dokumentation, individanpassning, flexibilitet och resultat.

 

Aktiv Svenskas spel fungerar dessutom som praktiska verktyg för SFI-lärare!

 

När eleverna använder spelet loggas i vilka delar av spelet och vilka delar av inlärningen som eleven har lätt för och vilka delar eleven behöver ytterligare hjälp med. Dokumentation blir således mycket enkel då mycket sker automatiskt. I och med den automatiska loggningen kan SFI-lärare ta fram individuella rapporter på eleverna och på så vis rikta sina insatser mer effektivt. Detta gör det dessutom möjligt för läraren att följa elevens utveckling även om eleven väljer att spela utanför SFIs lokaler. Vilket går i linje med den förhöjda flexibiliteten som Skolverket efterfrågar.