Vision & Mission


Vision
Aktiv Svenskas vision är att alla nyanlända som kommer till Sverige ska erbjudas bra förutsättningar att lära sig Svenska direkt vid ankomst. Att svenskutbildningen är modern, motiverande, flexibel och individanpassad utefter elevens behov och studiebakgrund. Att Aktiv Svenska ska bygga framtidens plattform för digitalt lärande och ligga i framkant i utvecklingen av kunskapsspel.

Mission
För att Aktiv Svenska ska nå sin vision har vi utvecklat en produktportfölj som möter dagens och framtidens behov av effektivt och modernt lärande. Aktiv Svenskas mission är att utveckla spel (serious games in education) för inlärning av kunskap. Motiverande spel där tid och rum glöms bort. Spel där lärandet sträcker sig bortom klassrummet, till smartphonen på bussen och surfplattan i soffan där hemma.